Możliwości produkcyjne (podwykonawcy - zewnętrzne firmy)