KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa Orion s.c. Dariusz Wcisło, Jolant Wcisło ul. Kustronia 27, 43-300 Bielsko–Biała.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa, w drodze e-mail pytanie oraz w celu załatwienia przekazanej przez Państwa sprawy.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych we wskazanych wyżej celach będą pracownicy i współpracownicy ADO.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu określonym wyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zadane pytanie i załatwienia sprawy.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, wyłącznie wówczas, gdy państwa te zapewniają adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w zakresie załatwienia przez ADO Państwa sprawy.

Dodatkowo informujemy, że:

Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanych dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane przez upoważnionych do tego pracowników, partnerów handlowych, operatorów pocztowych, partnerów świadczących usługi techniczne.